Expressions by Maḫlūf, Ḥasanayn Muḥammad, 1890‒1990  as correction | 1
1

أسمى الرسالات

تأليف عبد الحميد الخطيب, أشرف على تصحيحه وعلق عليه بعض الحواشي حسنين محمد مخلوف

بيروت : دار الكتاب اللبناني, 1954/1373

Monograph

Printed  

9-513-61

Creator | 1      
Editor | 1      
Publisher | 1