Expressions by Harūn, ʿAbd al-Salām Muḥammad, 1909‒1988  as publishing director | 1
1

المعجم الوسيط

قام بإخراجه إبراهيم مصطفى، حامد عبد القادر، أحمد حسن الزيات، ... [وآخ], وأشرف على طبعه عبد السلام هارون

القاهرة : [د.ن.]، 1380 [1960] (القاهرة : مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية)

Monograph

Printed  

9-122-106

Resource type      
Creator | 4      
Editor | 1