Revision (tahḏīb) of  al-Ǧāmiʿ al-Ṣaḥīḥ, before 256 ( before 869 gregorian )  | 2

1

تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم

al-Bannā, Jamāl, 1920‒2013

Work
2008? Single work   ➥ Monograph : Editions | 1

Relationships with other works | 2

2

المختصر الصحيح في تهذيب الجامع الصحيح

المهلب بن أبي صفرة، المهلب بن أحمد، توفي 1044؟

Work
11th century Single work   ➥ Early work : Editions | 1

Relationships with other works | 1

Work type      
Form of work      
Intention      
Creator | 2